Aktualności            Oferta                Obozy               Zawody            KS Dworna            O Nas                 Cennik                Galeria                Dojazd              Kontakt

                  SK Dworna       Nasze konie       Były z nami       Okolica       Nasz profil na FACEBOOKU

CO ZNAJDZIECIE W OKOLICY?

Jeżeli chodzi o wieś Rogoźnik, to naprawdę jest się czym pochwalić.

   Wieś Rogoźnik położona jest w Kotlinie Nowotarskiej. Od wschodu graniczy z Ludźmierzem, od południa z Maruszyną, od zachodu ze wsią Stare Bystre, a od północy z Długopolem. Leży na wysokości 620m npm. Na wapiennych skałkach Górnego i Dolnego Gronia, należącego do Pienińskiego Pasa Skalicowego rozciągają się pola orne i łąki. W południowo - wschodniej części tegoż pasa, na jednym ze wzgórz istnieje od 1961 r. rezerwat przyrody nieożywionej Skałka Rogoźnicka , która jako jedyna w Polsce znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO.

Rezerwat Skałka Rogoźnicka
   Skałka Rogoźnicka jest niewielkim, ale jakże pięknym miejscem na naszym Podhalu. Jednak położona na uboczu wszelkich szlaków turystycznych jest znana tylko w małym stopniu. Skałka Rogoźnicka to urokliwe miejsce, które może być odwiedzane przez wycieczki szkolne, studentów, naukowców, jak również przez turystów. Wyprawa ta może dostarczyć nie zapomnianych wrażeń.

   Inną osobliwością Rogoźnika jest torfowisko wysokie. Torfowiska w kotlinie Orawsko-Nowotarskiej powstawały od ok. 9000 lat temu, po ustąpieniu lodowców. Na podłożu zbudowanym z paleogeńskich osadów fliszowych (łupki, mułowce, piaskowce), na nieprzepuszczalnym podłożu ilastym w warunkach braku odpływu wód gruntowych zaczęły odkładać się kolejne warstwy torfu. Porastające torfowisko rośliny, obumierając w warunkach beztlenowych, w kwaśnym środowisku nie ulegają pełnemu rozkładowi i odkładają się tworząc powolnie przyrastające złoże torfowe o wielometrowej miąższości (niektóre złoża mają do 10 metrów grubości). Dominują tu torfowiska wysokie ()oligotroficzne), zasilane głównie wodami opadowymi. Torfowiska są ekosystemami skupiającymi wiele rzadkich zespołów flory i fauny. Tereny torfowisk otaczają lasy iglaste, sosnowo-świerkowe bory bagienne, wśród nich chroniona kosodrzewina i sosna błotna. Torfowiska wysokie zasiedlają rzadkie u nas gatunki borealne. Spośród rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych występują tu: owadożerna rosiczka długolistna i okrągłolistna, żurawina błotna, borówka bagienna, borówka brusznica, bażyna czarna.   Rogoźnik posiada doskonałe tereny do jazdy konnej, ze względu na swoje zróżnicowane ukształtowanie. Pełno tu pagórków, lasów, spokojna rzeka, a w sąsiedniej miejscowości znajdują się piękne jeziora, no i przedewszystkim nasze skałki oraz torfowiska które mażna zwiedzać z końskiego grzbietu. Nasze lasy to bogactwo malin, jagód, żurawin oraz grzybów.

    Rogoźnik ma bardzo atrakcyjne położenie, spoglądając wokół na południu ujrzymy pasmo Tatr, na zachodzie masyw Babiej Góry, od wschodu ukażą się Gorce i Pieniny. Rogoźnik znajduje się tylko 25 km od Zakopanego, oraz około 40 km Zalewu Czorsztyńsiego i Niedzicy.

Widok